חדשות בנושא הבגרויות

והמיקודים

  עדכונים ממנהל התיכון בנוגע לבגרויות יא ו-יב

יא

יב

לוח הבגרויות החדש 

ל ת ל מ י ד י  ה ח ט י ב ה 

ה ע ל י ו נ ה 

ת ל מ י ד י ם  י ק ר י ם  ש ל ו ם  ר ב,

כ ו ל נ ו  מ ק ו ו י ם  ששלומכם טוב.

 קחו  את  הסמן  (החץ)  אל  השורה  באפור  כוונו  לשכבה  המתאימה

  ולחצו  על  המקצוע  לפי המערכת  של  היום 

מ ד ף   ז ה   ת כ נ ס ו   י ש י ר ו ת 

 ל מ ש י מ ו ת   ש ל כ ם 

מ כ ת ב  ל ה ו ר י ם

מ ר א ש  ה י ש י ב ה

מ כ ת ב  ל ה ו ר י ם

מ מ נ ה ל  ה ת י כ ו ן

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ספירת העומר 4

לשון 

  ש ע ו ר י ם  ש ל  מ ש ר ד  ה ח י נ ו ך 

מ ק ו ו נ י ם   ו מ ו ק ל ט י ם     ל כ ל  י ו ם    

   :  ב ק י ש ו ר י ם  ה ב א י ם

(מערכת ארצית)

http://learnonair.mediaspace.kaltura.com/schedule 

   מ ש ר ד  ה ח י נ ו ך  -  ל ו ח  ה ש י ד ו ר י ם  ה י ו מ י   ל ת י כ ו ן        

פרשת תזריע מצורע

http://www.bagrut.gool.co.il

ה כ נ ה  ל ב ג ר ו י ו ת  ב כ ל  ה מ ק צ ו ע ו ת  ב ח י נ ם  כ ע ת

https://www.connected.cet.ac.il/

מ ט" ח  -  ש ע ו ר י ם

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now